Geschiedenis

De vereniging werd opgericht in 1833 en is daarmee één van de oudste muziekverenigingen van Nederland. In 1948 werd de fanfare omgezet in een harmonieorkest aan wie in 1958 bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan het predicaat “Koninklijk” werd verleend. Daarmee werd de officiële naam: Koninklijke Harmonie Unie.

Harmonie Unie in 1908

In 1975 werd met man en macht een eigen verenigingslokaal gebouwd dat in 2007 na ruim 32 jaar definitief werd verlaten. Op dit moment heeft de vereniging haar onderkomen in de Wingerd, Maasbreeseweg 2 in Sevenum.

Een bloeiende vereniging die trots mag zijn op haar muzikale prestaties. Zo wist de vereniging in 1995 in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs te behalen en enkele jaren later in 2000 wederom een 1e prijs met promotie naar de Ere-Afdeling. In oktober 2013 werd er deelgenomen aan het concours in de vierde divisie. Een mooi jaar aan voorbereidingen ging hier aan vooraf en we werden beloond met een prachtige 1e prijs. Sinds 2022 staan wij onder leiding van Jules Hermkens.

Met de oprichting van de Jeugdunie in 1991 ging een grote wens in vervulling. Een orkest met alleen jeugdige spelers, volledig afgestemd in aanpak en repertoire op de beleefwereld van jongeren. Onder de bezielende leiding van Jules Hermkens is het jeugdkorps niet meer weg te denken binnen de vereniging en vervult het een zeer belangrijke rol in de opleiding en begeleiding van onze jonge muzikanten. In 2022 is de naam Jeugdunie omgezet naar Opleidingsorkest, omdat er naast het aanmelden van nieuwe jeugdleden, zich ook een aantal volwassen leden hebben aangemeld.

Sinds 2017 heeft de vereniging ook een eigen Slagwerkgroep. Onder leiding van Lars Bruijnen is deze groep in de loop der jaren uitgebreid met slagwerkers uit Kronenberg en na het opheffen van drumband Ut Slaagveld in 2021, zijn er ook enkele slagwerkers aangesloten bij de slagwerkgroep.

Koninklijke Harmonie Unie vervult met het harmonieorkest, het opleidingsorkest en de slagwerkgroep een maatschappelijke rol binnen de Sevenumse gemeenschap. Daartoe luistert zij (desgevraagd) in het dorp wereld- en kerkelijke activiteiten op zoals de carnavalsoptocht, dodenherdenking, Sint-Maarten, Sinterklaas, het begeleiden van de communicanten, de processie enz. Het beeld van de harmonie naar buiten wordt voor een belangrijk deel door deze optredens bepaald. Naast deze activiteiten die voortkomen uit meer gewortelde tradities is de harmonie goed in staat aan te sluiten bij de eigentijdse eisen van muziekbeleving door het verzorgen van vernieuwende en inspirerende optredens. Zo heeft de vereniging in 2016 en 2023 de Promsconcerten georganiseerd.