Superbingo

Uitleg SuperBingo

Als muziekvereniging staan wij midden in de Sevenumse samenleving en zijn wij steeds aanwezig bij tal van activiteiten waarvoor men onze medewerking vraagt. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas en Sint Maarten, de viering van Koninginnedag, maar ook de dodenherdenking, het Allerzielenlof, de jaarlijkse Kerstviering, het afhalen van de communikantjes, de Sacramentsprocessie enz.
Voor een groot aantal mensen is muziekonderwijs nodig. De dirigent moet betaald worden. Nieuwe instrumenten zijn nodig en zo nog veel meer. Om deze zaken te kunnen bekostigen zijn natuurlijk inkomsten nodig. Een deel van deze inkomsten probeert de harmonie te verwerven door middel van een maandelijkse superbingo!!

Een ieder kan een of meer bingoloten kopen om mee te doen aan dit bingospel. De bingoloten hebben een kleur en een cijfer. Deze zullen in een trekking tot een prijs leiden. Elke deelnemer dient voor elk lot een machtiging af te geven aan de harmonie, om iedere maand € 5,- (per lot) af te schrijven van zijn of haar bankrekening. Dit zal aan het begin van iedere maand gebeuren. Hieronder vind jij de link naar de machtiging.

De procedure van de trekking zal er als volgt uitzien:

Er zal iedere eerste maandag van de maand tijdens de repetitie een trekking plaatsvinden, onder toezicht van de aanwezige harmonieleden. Op deze manier is het niet nodig dat er een notaris of andere wetvertegenwoordiger aanwezig is. Als eerste zal voor ieder te trekken lot bepaald worden, voor welke prijs deze geldt. De trekking is openbaar. Iedereen die loten in zijn/haar bezit heeft kan getuige zijn van deze trekking.

De trekkingsdata zullen ieder jaar van tevoren bepaald worden volgens een vast stramien. In principe vinden trekkingen plaats op de eerste maandag van de maand. In vakanties en/of feestdagen zal er een aangepaste datum vastgesteld worden. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

Doordat precies bij gehouden wordt wie welk lot in welke kleur heeft, kan het prijzengeld iedere maand uitgekeerd worden. Het prijzengeld wordt, door bijschrijving op de bankrekening van de winnaar, uitgekeerd. Je hoeft dus niet zelf op te letten.

Wat is het prijzengeld?

Het prijzengeld is 60% van de opbrengst van de verkochte loten met een maximum van € 350,-. Niet verkochte loten doen niet mee met de trekking.

Wil je ook meedoen met de superbingo?

Print dan onderstaande formulieren uit! De Machtiging volledig invullen en op de Donckstraat 32 in de brievenbus stoppen. Ook kun je het afgeven aan een van de leden van de harmonie.

Het formulier “Uitleg van de superbingo” is ter informatie voor uzelf.

Mocht het zo zijn dat je niet meer mee wilt doen, dan kun je onderstaande opzegbrief uitprinten, invullen en opsturen.

Uitleg superbingo

Machtiging superbingo

Opzegbrief

maandag 11 mei 2020
1e prijs van 74.57 euro is gewonnen door Rood 15
2e prijs van 49.71 euro is gewonnen door Blauw 27
3e prijs van 24.86 euro is gewonnen door Blauw 9
3e prijs van 24.86 euro is gewonnen door Rood 41

maandag 6 april 2020
1e prijs van 74.57 euro is gewonnen door Groen 1
2e prijs van 49.71 euro is gewonnen door Geel 14
3e prijs van 24.86 euro is gewonnen door Groen 25
3e prijs van 24.86 euro is gewonnen door Groen 43

maandag 2 maart 2020
1e prijs van 74.57 euro is gewonnen door Groen 34
2e prijs van 49.71 euro is gewonnen door Rood 31
3e prijs van 24.86 euro is gewonnen door Rood 16
3e prijs van 24.86 euro is gewonnen door Blauw 37

maandag 3 februari 2020
1e prijs van 74,57 euro is gewonnen door Groen 22
2e prijs van 49,71 euro is gewonnen door Geel 10
3e prijs van 24,86 euro is gewonnen door Groen 15
3e prijs van 24,86 euro is gewonnen door Rood 20

maandag 6 januari 2020
1e prijs van 73.29 euro is gewonnen door Rood 43
2e prijs van 48.86 euro is gewonnen door Blauw 3
3e prijs van 24.43 euro is gewonnen door Rood 2
3e prijs van 24.43 euro is gewonnen door Wit 7

Bekijk hier eerdere uitslagen.

X