Aanmelden lid

Aanmelden

Nieuwe leden moeten zich altijd schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Download hieronder het inschrijfformulier, vul het in en stuur het terug naar het adres dat je op het formulier vindt. Het bestuur zal je aanmelding in behandeling nemen. Na goedkeuring zal onze secretaris jou informeren over procedures voor uniform, instrument, bladmuziek, contributie, enz.

Voor lidmaatschap van het opleidingsorkest en/of de slagwerkgroep geldt dat een muzikant minstens 1 jaar ervaring moet hebben in het bespelen van een instrument.

Voor lidmaatschap van het harmonieorkest geldt dat een muzikant ministens 12 jaar oud is en minimaal het A-diploma gehaald heeft.