Werkacties

Bij de harmonie hebben we het beleid dat ieder lid zich een aantal keer per jaar inzet om inkomsten te genereren voor de vereniging. Zo wordt ieder lid geacht mee te helpen tijdens de jaarlijkse donateuractie. Daarnaast wordt van leden jonger dan 15 jaar verwacht dat ze minimaal 1x per jaar meedoen aan een geldactie. Voor leden vanaf 15 jaar wordt verwacht dat ze minimaal 2x per jaar meedoen aan een geldactie. Voorbeelden van geldacties in de afgelopen jaren zijn werken bij De Peelbergen (Kronenberg in Actie), werken tijdens het slotconcert van Rowwen Hèze of het tellen van stemmen na afloop van verkiezingen. Indien een lid niet bovengenoemd aantal keren heeft gewerkt, dan wordt per gemiste activiteit een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Het is toegestaan om iemand anders te laten werken, bijvoorbeeld een ouder of ander familielid.