Commissies

De harmonie bestaat uit diverse commissies die ieder op hun manier een eigen rol hebben in het functioneren van de harmonie als geheel. Deelname aan commissies gebeurt op vrijwillige basis. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen leden aan commissies worden toegevoegd op basis van hun interesse en/of expertise. Het streven is dat er zoveel mogelijk leden een bijdrage leveren binnen een of meer commissies. Waar mogelijk worden ook jeugdige leden toegelaten in commissies om ervaring op te doen en daarmee de input van jeugd en continuïteit te waarborgen.

Muziekcommissie

De muziekcommissie bestaat uit leden en dirigent. Deze commissie houdt zich bezig met muziekprogrammering en het organiseren van repetities en concerten. Zij bepalen met hun meerjarig beleid de toekomstige plannen van de harmonie op muzikaal gebied.

Samenstelling: Rob Moers (dirigent), Marloes Mejan (voorzitter), Melle Janssen, Crit Gielen en Millie Heldens.
Contact: muziekcommissie@harmonieunie.nl

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie onderhoudt de contacten tussen docenten, ouders en leerlingen. De commissie coördineert de aanmeldingen van nieuwe leerlingen, plant de lessen in en bewaakt de voortgang van de opleiding.

Samenstelling: Frans Vermeeren (voorzitter), Cindy Rongen
Contact: opleidingen@harmonieunie.nl

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie draagt zorg voor de hele organisatie van de jeugdharmonie.

Samenstelling: Jules Hermkens (dirigent), Angelie Verheijen (voorzitter), Marian Janssen, Saskia Nielen, Dorinda van Weperen, Lotte Nelissen en Nicole vd Goor.
Contact: jeugdcommissie@harmonieunie.nl

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie onderhoudt alle vormen van communicatie en PR: website, posters, redactionele artikelen en advertenties in bladen en is verantwoordelijke voor de huisstijl.

Samenstelling: Ruud Slaats (voorzitter), Melle Janssen en Rob van Dijck
Contact: communicatiecie@harmonieunie.nl

Uniformencommissie

Deze commissie beheert de uniformen en zorgt voor verstrekking, inname en opslag van uniformen.

Samenstelling: Demi Gielen
Contact: uniformen@harmonieunie.nl

Instrumentencommissie

Deze commissie beheert het instrumentarium. Zij zorgt voor verstrekking, inname en opslag en onderhoud van instrumenten. Bij deze commissie kunnen leden terecht als er zich problemen voordoen met een instrument. Daarnaast adviseert de commissie bij aanschaf. Zij instrueert leden hoe op een verantwoordelijke manier gebruik te maken van de bruikleeninstrumenten en ziet toe op de navolging ervan. 

Samenstelling: George Sonderkamp (voorzitter) en Frans Vermeeren
Contact: instrumenten@harmonieunie.nl

Geldactiecommissie

De geldactiecommissie houdt zich bezig met het generen van inkomsten middels deelname aan werkacties. Leden van de harmonie steken dan hun handen uit de mouwen door bijvoorbeeld te werken tijdens een evenement. De harmonie krijgt daar dan een financiële vergoeding voor, waarmee we onze verenigingskas spekken. De geldactiecommissie is het aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen die hulp van onze leden vragen. Heb jij ook een evenement waarbij we, tegen een vergoeding, kunnen helpen? Of heb jij bijvoorbeeld een personeelsfeest en zoekt je hulp voor in de bediening? Neem dan contact met ons op. 

Samenstelling: Ben Dorssers
Contact: penningmeester@harmonieunie.nl

X