Commissies

De harmonie bestaat uit diverse commissies die ieder op hun manier een eigen rol hebben in het functioneren van de harmonie als geheel. Deelname aan commissies gebeurt op vrijwillige basis. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen leden aan commissies worden toegevoegd op basis van hun interesse en/of expertise. Het streven is dat er zoveel mogelijk leden een bijdrage leveren binnen een of meer commissies. Waar mogelijk worden ook jeugdige leden toegelaten in commissies om ervaring op te doen en daarmee de input van jeugd en continuïteit te waarborgen. Tevens zit in (bijna) elke commissie een bestuurslid, zodat zaken meteen meegenomen en besproken kunnen worden tijdens een bestuursvergadering.

Muziekcommissie harmonieorkest

De muziekcommissie bestaat uit leden en dirigent van het harmonieorkest. Deze commissie houdt zich bezig met de muziekprogrammering. Zij bepaalt met het meerjarig beleid de toekomstige plannen van het harmonieorkest op muzikaal gebied. De commissie werkt desgewenst nauw samen met de activiteitencommissie.

Samenstelling: Kay Smits (voorzitter), Jules Hermkens (dirigent), Melle Janssen, Rob van Dijck, Wiel Smits, Ruud Slaats en Wim van Gassel (bestuur)
Contact: muziek@harmonieunie.nl

Muziekcommissie opleidingsorkest

De muziekcommissie bestaat uit leden en dirigenten van het opleidingsorkest en de startersgroep. De commissie houdt zich bezig met de muziekprogrammering en bepaalt het muzikaal beleid van het opleidingsorkest. De commissie werkt desgewenst nauw samen met de activiteitencommissie. Tevens organiseert de commissie het Cecilia-feest voor de jeugd.

Samenstelling: Isa Rongen (voorzitter), Jules Hermkens (dirigent opleidingsorkest), Sjuul Joosten (dirigent startersgroep), Tim Verheijen, Jesse Gielen, Ruud Slaats, Siora van Weperen, Noortje Wetjens, Olivier Vissers en Angelie Verheijen (bestuur)

Muziekcommissie slagwerkgroep

De muziekcommissie bestaat uit leden en dirigent van de slagwerkgroep. De commissie houdt zich bezig met de muziekprogrammering en bepaalt het muzikaal beleid van de slagwerkgroep. De commissie werkt desgewenst nauw samen met de activiteitencommissie.

Samenstelling: Jesse Gielen (voorzitter), Lars Bruijnen (dirigent en bestuur), Remco Snel, Lennon Smits en Marcel Heldens

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten zoals optredens, kerkelijke activiteiten, dodenherdenking, Sint-Maarten, Sinterklaas en carnaval. Als er ideeën zijn om een concert te organiseren, wordt dit gecommuniceerd met de concertcommissie. De commissie werkt verder ook nauw samen met de muziekcommissies en de ontspanningscommissie.

Samenstelling: Angelie Verheijen (voorzitter en bestuur), Crit Gielen, Sharon Gielen, Maickel Tromp, Tim Verheijen en Lars Bruijnen (bestuur)
Contact: activiteiten@harmonieunie.nl

Concertcommissie

De concertcommissie houdt zich bezig met het organiseren van concerten op verzoek van de activiteitencommissie. Bij het organiseren van een concert werkt de commissie in wisselende samenstelling en wordt er ook een beroep gedaan op alle leden, zodat men zich aan kan melden om het concert mee te organiseren.

Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten op verzoek van de activiteitencommissie of het bestuur. Bij het organiseren van een activiteit kan de commissie werken in wisselende samenstelling en wordt er ook een beroep gedaan op alle leden, zodat men zich aan kan melden om de activiteit mee te organiseren. Vaak terugkerende activiteiten zijn onder andere het Cecilia-feest, het harmonie-kamp, de barbecue en de activiteit tijdens de seizoensafsluiting.

Samenstelling: Marian Janssen (voorzitter), Saskia Nielen, Nandy Smits, Ria Nabben en Lars Bruijnen (bestuur)
Contact: ontspanning@harmonieunie.nl

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie onderhoudt de contacten tussen docenten, ouders en leerlingen. De commissie coördineert de aanmeldingen van nieuwe leerlingen, plant de lessen in en bewaakt de voortgang van de opleiding.

Samenstelling: Cindy Rongen (voorzitter en bestuur), Dorinda van Weperen, Siora van Weperen, Ellen Verheijen, Marloes Mejan en Frans Vermeeren
Contact: opleidingen@harmonieunie.nl

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie onderhoudt alle vormen van communicatie en PR; de website, social media, posters, redactionele stukken en advertenties in bladen en is verantwoordelijk voor de huisstijl.

Samenstelling: Ruud Slaats (voorzitter), Ellen Verheijen, Siora van Weperen en Lars Bruijnen (bestuur)
Contact: communicatie@harmonieunie.nl

Uniformencommissie

De uniformencommissie beheert de uniformen. Zij zorgt voor verstrekking, inname en opslag van de uniformen. Bij deze commissie kunnen leden terecht mocht de kleding onder andere te klein zijn.

Samenstelling: Millie Heldens (voorzitter), Demi Gielen en Lars Bruijnen (bestuur)
Contact: uniformen@harmonieunie.nl

Instrumentencommissie

De instrumentencommissie beheert het instrumentarium. Zij zorgt voor verstrekking, inname, opslag en onderhoud van de instrumenten. Bij deze commissie kunnen leden terecht als er zich problemen voordoen met een instrument. Daarnaast adviseert de commissie bij aanschaf. Zij instrueert leden hoe op een verantwoordelijke manier gebruik te maken van de bruikleeninstrumenten en ziet toe op de navolging ervan. 

Samenstelling: George Sonderkamp (voorzitter), Frans Hermkens en Frans Vermeeren
Contact: instrumenten@harmonieunie.nl

Geldactiecommissie

De geldactiecommissie houdt zich bezig met het genereren van inkomsten middels deelname aan werkacties. Leden van de harmonie steken dan hun handen uit de mouwen door bijvoorbeeld te werken tijdens een evenement. De harmonie krijgt daar dan een financiële vergoeding voor, waarmee we onze verenigingskas spekken. De geldactiecommissie is het aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen die hulp van onze leden vragen. Heb jij ook een evenement waarbij we, tegen een vergoeding, kunnen helpen? Of heb jij bijvoorbeeld een personeelsfeest en zoekt je hulp voor in de bediening? Neem dan contact met ons op. 

Samenstelling: Ben Dorssers (voorzitter en bestuur), Marian Janssen (donateuractie) en Melle Janssen
Contact: secretaris@harmonieunie.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren.

Samenstelling: Tristan Smits (voorzitter)
Contact: sponsor@harmonieunie.nl

Promscommissie

De promscommissie houdt zich bezig met de organisatie van de Promsconcerten. Deze worden een keer in de vijf jaar georganiseerd.