Commissies

De harmonie bestaat uit diverse commissies die ieder op hun manier een eigen rol hebben in het functioneren van de harmonie als geheel. Deelname aan commissies gebeurt op vrijwillige basis. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen leden aan commissies worden toegevoegd op basis van hun interesse en/of expertise. Het streven is dat er zoveel mogelijk leden een bijdrage leveren binnen een of meer commissies. Waar mogelijk worden ook jeugdige leden toegelaten in commissies om ervaring op te doen en daarmee de input van jeugd en continuïteit te waarborgen.

Muziekcommissie

De muziekcommissie bestaat uit leden en dirigent. Deze commissie houdt zich bezig met muziekprogrammering . Zij bepalen met hun meerjarig beleid de toekomstige plannen van de harmonie op muzikaal gebied.

Samenstelling: Jules Hermkens (dirigent), Kay Smits (voorzitter), Melle Janssen, Xander Thissen, Rob van Dijck, Bert Clevis, Wiel Smits en Merel Thissen.
Contact: muziekcommissie@harmonieunie.nl

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie onderhoudt de contacten tussen docenten, ouders en leerlingen. De commissie coördineert de aanmeldingen van nieuwe leerlingen, plant de lessen in en bewaakt de voortgang van de opleiding.

Samenstelling: Frans Vermeeren (voorzitter), Cindy Rongen, Dorinda van Weperen en Siora van Weperen
Contact: opleidingen@harmonieunie.nl

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten zoals concerten.

Samenstelling: Merel Thissen (voorzitter), Angelie Verheijen, Lars Bruijnen, Crit Gielen, Sharon Gielen, Maickel Tromp en Tim Verheijen.
Contact: activiteitencie@harmonieunie.nl

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie onderhoudt alle vormen van communicatie en PR: website, posters, social media, redactionele artikelen en advertenties in bladen en is verantwoordelijke voor de huisstijl.

Samenstelling: Ruud Slaats (voorzitter), Ellen Verheijen, Siora van Weperen en Lars Bruijnen
Contact: communicatiecommissie@harmonieunie.nl

Ontspanningscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van onder andere barbecues en het Caecilia feest.

Samenstelling: Marian Janssen (voorzitter), Tim Verheijen en Sharon Gielen.

Uniformencommissie

Deze commissie beheert de uniformen en zorgt voor verstrekking, inname en opslag van uniformen.

Samenstelling: Lars Bruijnen (voorzitter), Demi Gielen en Millie Heldens
Contact: uniformen@harmonieunie.nl

Instrumentencommissie

Deze commissie beheert het instrumentarium. Zij zorgt voor verstrekking, inname en opslag en onderhoud van instrumenten. Bij deze commissie kunnen leden terecht als er zich problemen voordoen met een instrument. Daarnaast adviseert de commissie bij aanschaf. Zij instrueert leden hoe op een verantwoordelijke manier gebruik te maken van de bruikleeninstrumenten en ziet toe op de navolging ervan. 

Samenstelling: George Sonderkamp (voorzitter) en Frans Vermeeren
Contact: instrumenten@harmonieunie.nl

Geldactiecommissie

De geldactiecommissie houdt zich bezig met het generen van inkomsten middels deelname aan werkacties. Leden van de harmonie steken dan hun handen uit de mouwen door bijvoorbeeld te werken tijdens een evenement. De harmonie krijgt daar dan een financiële vergoeding voor, waarmee we onze verenigingskas spekken. De geldactiecommissie is het aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen die hulp van onze leden vragen. Heb jij ook een evenement waarbij we, tegen een vergoeding, kunnen helpen? Of heb jij bijvoorbeeld een personeelsfeest en zoekt je hulp voor in de bediening? Neem dan contact met ons op. 

Samenstelling: Ben Dorssers (voorzitter) en Melle Janssen
Contact: secretaris@harmonieunie.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren.

Samenstelling: Angelie Verheijen (voorzitter), Frans Vermeeren, Bart Janssen en Tristan Smits

Promscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van het promsconcert wat een keer in de vijf jaar wordt georganiseerd.

Samenstelling: Merel Thissen (voorzitter), Marcel Heldens, Crit Gielen en Sharon Gielen