Ereleden

Leden die veel betekend hebben voor de harmonie kunnen met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering het predicaat “erelid” verkrijgen. De harmonie is trots op haar ereleden die altijd nauw betrokken zijn bij alle activiteiten van onze vereniging. 

Actuele lijst van ereleden op 5 juli 2022

  • Emile Geelen
  • Lei Linders
  • Wim Peeters