Orkesten

Startersgroep

Nadat een leerling een halfjaar les heeft gehad op een instrument, is het wenselijk in te stromen in de startersgroep. De startersgroep repeteert voorafgaand aan het opleidingsorkest, op maandagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur. De startersgroep is bedoeld om kennis te maken met het spelen in een harmonieorkest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat doet een dirigent, hoe zit een muziekstuk in elkaar etc. Op die manier wordt er een voorbereiding gemaakt voor het doorstromen naar het opleidingsorkest. De startersgroep duurt een half jaar, daarna is er voldoende basiskennis om door te stromen naar het opleidingsorkest. De startersgroep staat onder leiding van dirigent Rob Jacobs.

Opleidingsorkest

Een half jaar na de instroom in de startersgroep (dus na een jaar les) kun je gaan deelnemen aan het opleidingsorkest. Dit orkest bestaat uit de leerlingen in opleiding, aangevuld met leden van het harmonieorkest en staat onder leiding van dirigent Jules Hermkens. Het opleidingsorkest repeteert op maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in de grote zaal van De Wingerd.

Harmonieorkest

Nadat je de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt of minimaal je A-diploma, mag je doorstromen naar het harmonieorkest. Na het behalen van je B-diploma ben je verplicht om door te stromen. Het harmonieorkest repeteert op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de grote zaal van De Wingerd. Omdat 22.00 uur erg laat is, mag je tot je 16e verjaardag in de pauze om 21.00 uur naar huis. Als je dat leuk vindt, mag je natuurlijk naast deelname aan het harmonieorkest ook blijven deelnemen aan het opleidingsorkest. Het harmonieorkest staat onder leiding van dirigent Jules Hermkens.

Slagwerkgroep

De slagwerkgroep bestaat uit slagwerkers die tevens in het opleidingsorkest en het harmonieorkest spelen, maar ook uit slagwerkers die niet in deze orkesten spelen. Een slagwerker is afkomstig uit Kronenberg en is daar tevens lid van de fanfare. Ook zijn er sinds 2021 na het opheffen van drumband Ut Slaagveld enkele leden aangesloten bij de slagwerkgroep van de harmonie. De slagwerkgroep repeteert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de grote zaal van De Wingerd en staat onder leiding van Lars Bruijnen.