Orkesten

Startersgroep

Nadat een leerling een heel jaar les heeft gehad op een instrument, is het wenselijk in te stromen in de startersgroep. De startersgroep repeteert voorafgaand aan het opleidingsorkest, op maandagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur. De startersgroep is bedoeld om kennis te maken met het spelen in een harmonieorkest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat doet een dirigent, hoe zit een muziekstuk in elkaar etc. Op die manier wordt er een voorbereiding gemaakt voor het doorstromen naar het opleidingsorkest en/of de slagwerkgroep. De startersgroep duurt een jaar. Het eerste half jaar speel je stukken voor starters. Na een half jaar stroom je door naar het opleidingsorkest en blijf je ook in de startersgroep. In de startersgroep ga je dan de stukken van het opleidingsorkest oefenen. Daarna is er voldoende basiskennis om door te stromen naar het opleidingsorkest en/of de slagwerkgroep. De startersgroep staat onder leiding van dirigent Sjuul Joosten.

Opleidingsorkest

Een half jaar na de instroom in de startersgroep (dus na anderhalf jaar les) kun je gaan deelnemen aan het opleidingsorkest. Dit orkest bestaat uit de leerlingen in opleiding, aangevuld met leden van het harmonieorkest en staat onder leiding van dirigent Jules Hermkens. Het opleidingsorkest repeteert op maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in de grote zaal van De Wingerd.

Harmonieorkest

Nadat je de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt of minimaal je A-diploma, mag je doorstromen naar het harmonieorkest. Na het behalen van je B-diploma ben je verplicht om door te stromen. Het harmonieorkest repeteert op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de grote zaal van De Wingerd. Omdat 22.00 uur erg laat is, mag je tot je 16e verjaardag in de pauze om 21.00 uur naar huis. Als je dat leuk vindt, mag je natuurlijk naast deelname aan het harmonieorkest ook blijven deelnemen aan het opleidingsorkest. Het harmonieorkest staat onder leiding van dirigent Jules Hermkens.

Slagwerkgroep

Een half jaar na de instroom in de startersgroep (dus na anderhalf jaar les) kun je als slagwerker naast het deelnemen aan het opleidingsorkest, ook gaan deelnemen aan de slagwerkgroep. De slagwerkgroep bestaat uit slagwerkers die tevens in het opleidingsorkest en het harmonieorkest spelen, maar ook uit slagwerkers die alleen lid zijn van de slagwerkgroep. Het doel van de slagwerkgroep is een ander en veelzijdiger geluid te laten horen tijdens optredens en concerten van zowel ritmisch als melodisch slagwerk. De slagwerkgroep staat onder leiding van dirigent Lars Bruijnen en repeteert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de grote zaal van De Wingerd.