Verenigingsregels

1  Iedereen is welkom en telt mee binnen de vereniging

2  Tijdens de repetitie is er rust en aandacht voor de dirigent

3  Wij tonen waardering voor de dirigent

4  Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet               

5  Repetities worden geacht wekelijks te worden gevolgd (afmelden volgens afmeldprocedure)

6  Wij gaan zorgvuldig om met de accommodatie en materialen

7 Wij vloeken, schelden en pesten niet

8  Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag

9  Als er problemen zijn, maken we er melding van bij het bestuur of VSP