Sponsoren

Een gezonde financiële basis is voorwaarde om de verenigingsdoelstelling blijvend te kunnen waarmaken. Naast een muzikale inspanning wordt er ook van de leden een inspanning verwacht die inkomsten oplevert en bijdragen aan het (ook financieel) in stand houden van de Harmonie. Onze vereniging draait op enkele financiële pijlers: contributie, lesgelden en geldacties. Afnemende subsidies, fluctuerende opbrengsten van geldacties en het hoge aandeel kosten voor opleiding waardoor een hogere bijdrage per leerlingen zorgen ervoor dat het verwerven van meer financiële middelen steeds belangrijker wordt. Zoeken naar andere geldbronnen is hierbij noodzakelijk.

Waar worden de middelen aan besteed?

De financiële middelen die door de sponsor worden verstrekt, worden geïnvesteerd in de Koninklijke harmonie Unie. Te denken valt aan de ontwikkeling van een goede en gezonde organisatie, de invulling van noodzakelijke middelen om de muziek te kunnen beoefenen, diverse sociale en maatschappelijke activiteiten en de zorg en ontwikkeling versus opleidingen van onze jeugdleden. Deze middelen zullen zo zorgvuldig mogelijk worden besteed.

De Koninklijke Harmonie Unie zal bij investeringen van de sponsorgelden een keuze maken uit verschillende bestedingsdoelen, elk gericht op de realisatie van haar functie. Concreet wordt met sponsoring een bijdrage geleverd aan de volgende uitgaven:

Opleidingen en begeleidingen:
– Dirigenten en leraren
– Lesmaterialen

Aanschaf van artikelen:
– Aanschaf en onderhoud van instrumenten en hulpmiddelen
– Aanschaf partituren
– Aanschaf uniformen

Organisatie van activiteiten:
– Concertkosten
– PR kosten

Wat krijgt het bedrijf of de organisatie er voor terug?

Een onderneming kiest voor sponsoring:

  • vanwege de meerwaarde die daarmee wordt bereikt voor het bedrijf of het product. Zo kan een bedrijf kiezen voor sponsoring van de Koninklijke Harmonie “Unie” om de naamsbekendheid van zijn bedrijf of product te vergroten.
  • om het imago van een bedrijf te verbeteren en om zich daarmee als een maatschappelijk verantwoord ondernemer te presenteren (MVO).
  • omdat het bedrijf direct voordeel heeft in inkomsten. Te denken is hier aan Doelstelling bv. een advertentie plaatsing (reclame), maar ook een vacatureplaatsing of het direct kunnen aanbieden van producten om zo een mogelijke omzet verhoging te realiseren. Daarbij is het dus van belang dat de doelgroep van de Koninklijke Harmonie “Unie” voor een deel overeenkomt met de doelgroep van het bedrijf.