Vereniging

Het hoofddoel van de harmonie is het in groepsverband, in goede sfeer muziek maken. Deze doelstelling bevat een aantal kernwoorden waaraan aandacht besteed wordt: groepsverband, goede sfeer en muziek maken.  

Groepsverband

Om in groepsverband te kunnen musiceren moet een evenwichtige samenstelling van het harmonieorkest gewaarborgd zijn. Werving en opleiding van nieuwe leden moet afgestemd zijn op die evenwichtige samenstelling en met name bij jeugdleden moet het opleidingstraject gericht zijn op het uiteindelijk spelen in het groot harmonieorkest. Gericht op het groepsverband worden leden in opleiding in een vroeg stadium gestimuleerd middels samenspel. Vooral voor jonge leden in opleiding moet de aansluiting (muzikaal en sociaal) met het harmonieorkest nadrukkelijk aandacht krijgen om de instroom in het groot harmonieorkest te bevorderen. 

Goede sfeer

Een goede sfeer in de vereniging wordt bevorderd door een goede balans te zoeken tussen de muzikale ambitie van de vereniging en de individuele muzikale kwaliteiten van de leden. Voorop staat dat binnen deze doelstelling alle muzikanten, binnen hun eigen muzikale ontwikkeling, optimaal kunnen presteren. Plezier in het samen muziek maken staat centraal, waarbij prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Alle leden onderhouden samen de goede sfeer binnen de harmonie en ieder lid levert hierbinnen naar eigen vermogen een herkenbare persoonlijke positieve bijdrage. 

Muziek maken

Koninklijke Harmonie Unie wil een breed repertoire spelen, bestaande uit verschillende muziekstijlen en -stromingen. Door dit vernieuwende aspect van het repertoire is Koninklijke Harmonie Unie een aantrekkelijke vereniging voor muzikanten in alle leeftijdsgroepen en bereikt zij een breed publiek. We streven daarbij het niveau na waarbij de muzikanten op een plezierige en vriendschappelijke manier worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal in te zetten voor het resultaat van het totale orkest.