Vrienden van de Harmonie

Stichting Vrienden van de Harmonie is opgericht in 1970 met als doel: morele en financiële ondersteuning van de Koninklijke Harmonie Unie.  De eerste financiële inkomsten werden behaald door het afbreken van een pand aan de Grubbenvorsterweg en de bouwmaterialen te verkopen. Van deze opbrengst werden (plastic) laarsjes voor de drumband aangeschaft. De volgende inkomsten werden o.a. gebruikt voor: het maken van een nieuw vaandel en bijdrage voor de bouw van een eigen verenigingslokaal.

Ook waren de Vrienden er ter ondersteuning van de harmonie bij het organiseren van de Beierse feesten, bij de festiviteiten bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de harmonie. Als de harmonie thuiskomt van een Concours worden ze steevast door de Vrienden opgewacht met een bloemetje. Begin jaren 80 werden er 2 fototentoonstellingen georganiseerd welke goed bezocht werden. De opbrengst hiervan ging naar de harmonie.

In 1998 werd de 1e Dienstenveiling gehouden. Dit was een enorm succes en van het opgebrachte bedrag is o.a. een drumstel aangeschaft door de harmonie. Hierna wordt elke 3 jaar een Dienstenveiling georganiseerd. Uiteraard gaan de opbrengsten steeds naar de harmonie: het harmonieorkest, het opleidingsorkest of de slagwerkgroep voor (een bijdrage voor) de aanschaf van instrumenten zowel als voor de aanschaf destijds van nieuwe uniformen. (Intussen zijn er al meerdere items aangeschaft zoals: keyboard, trombone, klarinet, hoorn, marimba, tassen, klappers).

Kijk voor meer informatie op de website www.vriendenharmonieunie.nl