ingezonden brief: Over het samenwerkingscontract tussen de Wingerd en harmonie Unie Sevenum

ingezonden brief: Over het samenwerkingscontract tussen de Wingerd en harmonie Unie Sevenum

Ingezonden brief:

Over het samenwerkingscontract tussen de Wingerd en harmonie Unie Sevenum

Wij schrijven deze brief n.a.v. het artikel van 22 mei j.l., over het tekenen van een samenwerkingscontract tussen de Wingerd en Koninklijke Harmonie Unie.
Sinds 2016 huist de harmonie in de Wingerd.
Destijds is met Theo van Gasteren een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten wat geleid heeft tot een hele fijne samenwerking waar, wat ons betreft, geen einde aan hoefde te komen.
Na het vertrek van Theo werd het beheer van de Wingerd overgenomen door een tijdelijke stichting uit Alblasserdam.
Al snel bleek echter dat ten aanzien van het huurcontract van de harmonie niets was geregeld.
Dit zorgde voor grote onzekerheid voor onze vereniging: wat gaat er met ons en het contract gebeuren?
De voorbije jaren heeft het harmoniebestuur diverse gesprekken gevoerd met de gemeente, maar ook met de tijdelijke stichting uit Alblasserdam.
Al snel werd duidelijk dat gemeente en stichting de huurafspraken en -tarieven voor alle verenigingen in de Wingerd wilden harmoniseren.
In 2022 werd gepoogd een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten met de stichting. Deze gesprekken verliepen echter bepaald niet gemakkelijk.
Doordat er inmiddels zicht kwam op de komst van een nieuw stichtingsbestuur (zij zouden zich ook moeten kunnen vinden in het nieuwe contract) werd het tekenen van een contract weer op de lange baan geschoven. Met het nieuwe bestuur dat vorig jaar is aangetreden zijn begin dit jaar diverse gesprekken gevoerd. Ook dit waren pittige gesprekken.
Uiteindelijk is door de stichting de huurovereenkomst van de harmonie opgezegd, waardoor de harmonie per 1 juni op straat zou komen te staan. Er is de harmonie een relatief forse huurverhoging voorgelegd. De nieuwe huurtarieven zijn gebaseerd op de door de gemeente maximaal toegestane tarieven. Het is duidelijk dat de harmonie een van de grootste huurders van de Wingerd is en nu eenmaal veel ruimte nodig heeft. Op maandag huren we de hele avond voor de repetities van de startersgroep, het opleidingsorkest en het harmonieorkest, op donderdag huren we een deel van de avond voor de repetitie van de slagwerkgroep en op vrijdag huren we voor een deel van de avond voor de lessen van de slagwerkleerlingen. Tenslotte huren we de voormalige garderobe als opslagruimte voor al ons slagwerk, uniformen, archief aan muziekstukken en de reserve instrumenten.

In de algemene leden vergadering van afgelopen maart hebben wij met de leden gesproken over de situatie en de opzegging vanuit de Wingerd. De leden hebben hun zorgen uitgesproken en vinden het onbegrijpelijk. We kunnen stellen dat als we deze voorgelegde huurverhoging zouden gaan betalen, we over een acht- tot tiental jaar ophouden te bestaan. We zijn in de tussentijd naarstig op zoek gegaan naar andere locaties maar deze liggen niet voor het oprapen in Sevenum. Het kan toch niet gebeuren dat de harmonie uit Sevenum zou moeten vertrekken?

Als vereniging voelen we ons dus voor het blok gezet door de stichting en de gemeente om dit contract te accepteren en rest ons niks anders dan voor nu akkoord te gaan met deze huurverhoging. Zonder repetitieruimte kunnen we ook niks beginnen. De huurverhoging heeft tot gevolg dat wij naar de leden toe een forse contributieverhoging hebben moeten doorvoeren wat weer nadelige gevolgen voor ons kan hebben, zoals het vertrek van leden en minder nieuwe aanwas bij de jeugd. Een muziekopleiding is immers al ontzettend duur. Naast de forse verhoging van de contributie zal de harmonie op zoek moeten gaan naar sponsoren die onze vereniging de komende jaren financieel willen ondersteunen. We gaan het zonder deze hulp niet redden. De leden dragen ook zelf al hun steentje bij met de jaarlijkse werkacties die ze verplicht moeten uitvoeren, dit naast al het commissiewerk dat ze al doen.

We betreuren het daarom ten zeerste dat de gemeente, samen met de stichting, besluiten neemt en gemeentelijke tarieven hanteert voor huurders van de Wingerd die ook bij ‘t Gasthoes gehanteerd worden. Hier is een groot verschil te zien in accommodatie en daar mag gerust rekening gehouden worden. Wij maken in Sevenum gebruik van een ouder gebouw ten opzichte van een nieuw gebouw in Horst dat van alle gemakken voorzien is. Ook kunnen naar onze mening niet alle verenigingen over één kam geschoren worden. Zo moet er maatwerk komen in de terugverdienmodellen.

Of concerten in de Wingerd in de toekomst nog rendabel zijn voor de harmonie valt nog te bezien vanwege de forse verhoging van de huurkosten tijdens
concertweekenden.

Dit alles heeft ertoe geleid dat we uit noodzaak akkoord zijn gegaan met dit contract omdat we anders na 1 juni op straat hadden gestaan zonder repetitieruimte.

Bestuur Koninklijke Harmonie Unie Sevenum